+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

Nasze kwalifikacjeUPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ.


UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEŃ.


UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ.


UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ.


UPRAWNIENIA DOZORU W ZAKRESIE SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERGETYCZNYCH WYTWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.


UPRAWNIENIA EKSPLOATACJI W ZAKRESIE SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERGETYCZNYCH WYTWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.


UPRAWNIENIA DOZORU W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH, PRZETWARZAJĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH CIEPŁO ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.


UPRAWNIENIA EKSPLOATACJI W ZAKRESIE URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH, PRZETWARZAJĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH CIEPŁO ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.


UPRAWNIENIA DOZORU W ZAKRESIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH WYTWARZAJĄCYCH, PRZETWARZAJĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH, MAGAZYNUJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH PALIWA GAZOWE.


UPRAWNIENIA EKSPLOATACJI W ZAKRESIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH WYTWARZAJĄCYCH, PRZETWARZAJĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH, MAGAZYNUJĄCYCH I ZUŻYWAJĄCYCH PALIWA GAZOWE.


ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO – OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO


UPRAWNIENIA F-GAZ, KATEGORIA I, W ZAKRESIE:

A) KONTROLA SZCZELNOŚCI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA ORAZ AGREGATÓW CHŁODNICZYCH W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH CHŁODNIACH I PRZYCZEPACH CHŁODNIACH, ZAWIERAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 TON EKWIWALENTU CO2 FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH LUB CO NAJMNIEJ 3 KG SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH ORAZ ZAWIERAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10 TON EKWIWALENTU CO2 FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH LUB CO NAJMNIEJ 6 KG SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH W ODPOWIEDNIO OZNAKOWANYCH HERMETYCZNIE ZAMKNIĘTYCH SYSTEMACH, ORAZ

B) INSTALACJA, KONSERWACJA LUB SERWISOWANIE, A TAKŻE NAPRAWA I LIKWIDACJA STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA ORAZ AGREGATÓW CHŁODNICZYCH W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH CHŁODNIACH I PRZYCZEPACH CHŁODNIACH, ZAWIERAJĄCYCH FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE LUB SUBSTANCJE KONTROLOWANE, ORAZ ODZYSK FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH LUB SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH ZE STACJONARNYCH I RUCHOMYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA.


WPIS DO WYKAZU OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI W CENTRALNYM REJESTRZE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.