+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

Przegląd instalacji gazowej wraz z pomiarem szczelności

Przeglądy gazowe

Przegląd instalacji gazowej wraz z pomiarem szczelności

Okresowe przeglądy instalacji gazowej

Świadczymy kompleksową usługę pomiarową instalacji gazowych. Nasz personel sprawdza zarówno stan przewodów, jak i ich szczelność. Weryfikowana jest także zgodności instalacji z aktualnymi normami dotyczącymi instalacji gazowej. Do pomiarów wykorzystywane są najnowsze specjalistyczne mierniki, które gwarantują dokładne odczyty. Jeśli interesuje Państwa przegląd gazowy, zapraszamy do skorzystania z usług!

Zakres przeglądów instalacji gazowych

Kontrole, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych obejmują:

  • ​sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,
  • sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych,
  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych,
  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi,
  • sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń,
  • kontrolę szczelności przewodów gazowych, kurków, zaworów odcinających, gazomierzy, urządzeń i aparatury.

Wymogi prawne

Należy podkreślić, że przegląd instalacji gazowej w budynku jest regulowany przez przepisy. Ustawa prawo budowlane jasno określa, że różnego typu obiekty powinny być poddane okresowej kontroli, która sprawdzi stan techniczny instalacji gazowych i przewodów kominowych. Kontrole mogą wykonać osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Nasi specjaliści posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie, które pozwalają na sprawne i kompleksowe przeglądy instalacji gazowych.

Przeglądy gazowe w domu jednorodzinnym

O przegląd instalacji gazowej w domku jednorodzinnym musi zadbać sam właściciel. Taka kontrola powinna być przeprowadzona raz w roku, Za wyjątkiem nieruchomości których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 metrów kwadratowych – wówczas należy wykonać ją dwukrotnie. Ważne, aby została przeprowadzona przez firmę z odpowiednimi referencjami, bo dzięki temu mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie. Sprawność instalacji gazowej jest często kluczowa np. do odpowiedniego ogrzewania domu. Stawiając na nasze usługi, mają Państwo pewność, że zaufali specjalistom.

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu

Oczywiście realizujemy również przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu. Dotyczy to np. bloków. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa muszą zapewnić nadzór nad wykonywanymi pomiarami szczelności, a także ewentualnymi pracami konserwatorskimi. Mieszkańcy są natomiast zobligowani do udostępnienia lokalu, aby kontrola instalacji gazowych mogła się odbyć.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Obowiązkowe przeglądy gazowe budynków nie są tylko administracyjnym utrudnieniem. Chodzi w nich przede wszystkim o bezpieczeństwo domowników i ochronę mienia. Warto dokonywać ocen sprawności instalacji jak najczęściej. Po każdym sprawdzeniu powstaje protokół zawierający podpisy wykonującego i odbierającego inspekcje. Co ważne, w dokumencie znajdują się też informacje dotyczące wymaganych napraw lub wymian. Dzięki temu utrzymanie prawidłowego stanu infrastruktury staje się proste.

 Dlaczego my?

Stały rozwój naszej firmy pozwala zarówno na korzystanie z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań, jak i utrzymywania niezmiennie najwyższego poziomu świadczonych usług. Wszystko to sprowadza się do jednego – najwyższej możliwej jakości świadczonych dla Państwa usług.

 

Mamy liczną bazę stałych klientów. Sprawdź dlaczego.